Yara Siilinjärvi

Sidosryhmäyhteistyötä yara siilinjärvi jatkuvasti. Tehdasrakennukset ovat käynnistyneet vuonnakun taas kaivos on käynnistynyt vuonna Minä muuttaisin sitten pois, Hiltunen sanoo. Niiden kasvupaikoilla toimittaessa tarvitaan lupa poiketa kasvilajien rauhoitussäännöksistä. Kummatkin ovat tärkeitä, sanoo Seppo Hiltunen. Luvut ovat kaivosalueen toimintaa koskevia scope 1 ja 2 päästöjä, luvut sisältävät kumppaniyrityksen käyttämät polttoaineet avolouhostoiminnoissa.

Siilinjärven kaivos

Tietoa malminetsinnästä Yara Suomi Oy on harjoittaa kaivosalueellaan kaivostoiminnan lisäksi myös malminetsintää. Koerikastusta tehtiin paikalla sekä suuremmassa mittakaavassa — Yaran Siilinjärven toimipaikalla sijaitsevat apatiittikaivoksen lisäksi pasutto, rikkihappotehtaat, fosforihappotehdas, typpihappotehdas, yara siilinjärvi, lannoitteiden pakkaamo ja yara siilinjärvi tutkimuskeskus. Yara aloitti järven lisäkunnostustoimet vuonna Nimiavaruudet Artikkeli Keskustelu. Nyt Yaralla suunnataan katsetta jo pitkälle tulevaisuuteen vuoden jälkeiseen aikaan. Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei OLE poronhoitoalueella.

yara siilinjärvi

Navigointivalikko

Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Jaa Facebookissa. Yara Suomi Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geofysikaalisia mittauksia, RC-kairausta sekä kallioperäkartoitusta. Vuoden aikana pystyttiin järjestämään ainoastaan kerran alueryhmien tapaaminen koronavuoden tuomista haasteista johtuen. Kaivos tuottaa apatiittirikastetta jota käytetään kaivoksen vieressä olevan, perustetun fosforihappo – ja lannoitetehtaan raaka-aineena.

se2 128

Kaivosvastuu – Yara Suomi Oy

Yara aloitti järven lisäkunnostustoimet vuonna Vuoden aikana tehtiin fokusryhmähaastatteluja eri sidosryhmille ja niiden avulla selvitettiin Yara Siilinjärven toiminnan vahvuuksia ja kehityskohteita. Kaivostoiminnan maisemavaikutukset painottuvat kaivoksen lähialueelle, missä sivukiven läjitysalueet sekä rikastushiekka-allas nousevat maisemassa selvästi havaittaviksi kohteiksi. Rengastuskaudella Raasiossa yara siilinjärvi yhteensä 2 lintua, joista kahlaajiavesilintuja taveja 32 ja muiden linturyhmien edustajia Raasion altaalla sijaitsee myös yara siilinjärvi joka on paikallisten asukkaiden ja lintuharrastajien käytössä. Yaran Kokkolan tehtaalla fosforihaposta valmistetaan rehufosfaatteja.

Innovaatio pienensi hiilijalanjälkeä – Yara

Sivutuotteina syntyy myös maatalouskalkkina käytettävää kalsiittirikastetta sekä jonkin verran kiillerikastetta. Hyödynnä teemakartta Kestävän kaivostoiminnan verkoston tuottama teemakartta on hyödyllinen apuväline alueiden suunnitteluun ja yleiskuvan saamiseksi kaivostoiminnan vaikutuksista. Yritys on järjestänyt tupailtoja, tiedotustilaisuuksia ja avoimien ovien päiviä sekä osallistunut paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen tilaisuuksiin Paikallisen lintuyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä vanhalla rikastushiekka-alueella Yhdessä Kolmisopen kyläyhdistyksen kanssa on tehty Kolmisopenjärven kunnostussuunnitelma Kaivoksella käy paljon vierailijaryhmiä oppilaitoksista, eri seuroista ja yhdistyksistä Yritys on järjestänyt vierailuita lannoiteliiketoimintaan liittyen asiakkaat, jakelijat, tutkimuslaitokset Sidosryhmäyhteistyötä tehdään vuosittain päivitettävän suunnitelman mukaisesti Palautekanava sidosryhmien palautteelle on olemassa ja käytänteet palautteen käsittelylle. Kaivosalueella ja sen läheisyydessä on useita liito-oravien elinpiirejä. Vuonna pesäpönttöjä sijoitettiin noin 50 kpl Tulevan Jaakonlammen louhoksen alueella kasvavat idänlehväsammal sekä valkolehdokki, jotka ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja kasvilajeja. Fosforihappoa ja apatiittia käytetään fosforin raaka-aineina valmistettaessa lannoitteita niin Siilinjärven lannoitetahtaalla kuin myös yhtiön muilla lannoitetehtailla. Kaivosverkoston esittelyvideo.